استخدام نقشه کش صنعتی آقا در شرکت ماشین سازی کاسپین در گیلان