استخدام کارشناس روابط عمومی در شرکت فرآورده های لبنی رامک در فارس