استخدام مدیر بازاریابی و فروش آقا در یک شرکت معتبر در قزوین