استخدام برنامه نویس در نوید تیمچه تجارت نیل در کرمان