استخدام مهندس برق و الکترونیک در شرکت تجهیزات پزشکی مهران طب شیراز در فارس