استخدام بازاریاب و ویزیتور با حقوق ثابت، بیمه و مزایا در آذربایجان شرقی