استخدام کارشناس سیستمها و فرآیندها در مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام در شیراز