استخدام سرپرست فروش مواد غذایی در گروه کارخانجات سیرنگ در اهواز