استخدام کارشناس پشتیبانی سخت افزار در دیلی مارکت در هرمزگان