استخدام کارشناس برنامه ریزی (رشته صنایع) در شرکت نوشیدنی رکسوس در فارس