استخدام سرپرست فروش حضوری و فروشنده حضوری در گروه سولیکو (کاله) در البرز