استخدام جوشکار، کارگر تولید، راننده لیفتراک و کنترلر کیفی در قزوین