استخدام مونتاژکار و نقشه کش صنعتی در کویر مکاترونیک شایا رخشان در یزد