استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان پایانه های فروشگاهی آقا در فارس