استخدام مهندس صنایع در یک شرکت معتبر تولیدی در خراسان رضوی