استخدام مدیر مارکتینگ (توسعه بازار) در شرکت چرم کروکو در البرز