استخدام اپراتور دستگاه آقا در شرکت صنایع آهن و فولاد نور در مازندران