استخدام کارگر ساده آقا در شرکت پیشرو صنعت سرد خزر در رشت