استخدام تعمیرکار مکانیک در شرکت تولیدی صنعتی اتحاد پلاست البرز در البرز