استخدام تکنسین فنی در داده پرداز رایانه متین در آذربایجان شرقی