استخدام رئیس حسابداری در یک شرکت معتبر تولیدی و بازرگانی در شیراز