استخدام نیروی فنی (جوشکار ، برقکار ) آقا در هرمزگان