استخدام جوشکار کارپت با فیلر آهنی و اپراتور خط تولید در آذربایجان شرقی