استخدام کارگر ساده در شرکت نساجی اطلس بهدیس (پودایران) در البرز