استخدام تعمیرکار در مجتمع نمایندگی زجاجی در اردبیل