استخدام کارمند تبلیغات در فضای مجازی در شرکت مبتکران صنعت راش در نجف آباد