استخدام گرافیست خانم در کارخانه تولیدی نوین حصار در خراسان رضوی