استخدام فروشنده (مواد غذایی) در شرکت نامی نیک نهاد در شهرک صنعتی بهارستان