استخدام کارشناس کنترل کیفی، مونتاژ کار و تراشکار در البرز