استخدام مهندس برق و مهندس مکانیک در simaro از خوزستان جهت کار در قرچک