استخدام بازاریاب و ویزیتور (پارچه مبلی) در پارچه مبلی نساجیت در کرمان