استخدام مدیر روابط عمومی در مجموعه فروشگاههای زنجیره ای فرش ایرانیان/فارس