استخدام صندوقدار با حقوق و بیمه در هتل بزرگ داریوش در کیش