استخدام دام پزشک مجرب در یک پلی کلینیک دامپزشکی در گرگان