استخدام تراشکار، جوشکار و کارگر ساده در شرکت خزر منبع بندر منطقه آزاد انزلی