استخدام بازاریاب در شرکت کالای برق نورسازان در گرگان