استخدام بازاریاب و ویزیتور (پارچه مبلی) در فارس، خوزستان، کرمان و هرمزگان