استخدام گرافیست، پشتیبان آموزش و مدیر فروش در داده پردازان ورتا یزد در یزد