استخدام بازاریاب ،ویزیتور و مدیر بازاریابی(سرپرست فروش)/چهارمحال و بختیاری