استخدام کارمند فروش خانم در یک شرکت در حوزه بازاریابی تلفنی در اهواز