استخدام کارمند فروشگاه در فروشگاه دیلی مارکت در خراسان جنوبی (بیرجند، قائن)