استخدام فروشنده در نمایندگی فروش کفش اسکچرز در همدان