استخدام برنامه‌نویس PLC و مهندس الکترونیک(طراحی بردهای الکترونیکی) در گیلان