استخدام مهندس مکانیک در شرکت دانش بنیان تجهیز الکترونیک اکسون در البرز