استخدام مسئول دفتر، کارشناس IT(انفورماتیک) و کارشناس بازرگانی در گیلان