استخدام مهندس مکانیک (شیفت فورمن تولید)، تراشکار، جوشکار و CNC کار در یزد