استخدام اپراتور دستگاه تراش و فرز CNC و سرپرست تولید در آذربایجان شرقی