استخدام مدیر فروش در شرکت دارویی اهورا پخش امین در مازندران