استخدام راننده دارای مینی بوس هیوندای در شرکت مهر مینا الکترونیک در البرز