استخدام سرپرست تولید در یک ‏شرکت معتبر داروسازی دانش بنیان در البرز